لیست نمایش: شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش:
0

برد CNC خورده آیفون ۶ این بردها کاملا سالم میباشد، و از گوشیهای آیکلود کاملا نو و دست نخورده.....

0

برد CNC خورده آیفون ۶ پلاس این بردها کاملا سالم میباشد، و از گوشیهای آیکلود کاملا نو و دست نخ.....

0

برد CNC خورده آیفون ۶ اس این بردها کاملا سالم میباشد، و از گوشیهای آیکلود کاملا نو و دست نخور.....

0

برد CNC خورده آیفون ۶ اس پلاس این بردها کاملا سالم میباشد، و از گوشیهای آیکلود کاملا نو و دست.....

0

برد CNC خورده آیفون 7G برای سوآپ نسخه اینتل این بردها کاملا سالم میباشد، و از گوشیهای آ.....

0

برد CNC خورده آیفون 7G برای سوآپ نسخه کوالکام این بردها کاملا سالم میباشد، و از گوشیهای آیکلو.....

0

برد CNC خورده آیفون 7P برای سوآپ نسخه اینتل این بردها کاملا سالم میباشد، و از گوشیهای آ.....

0

برد CNC خورده آیفون 7P برای سوآپ نسخه کوالکام این بردها کاملا سالم میباشد، و از گوشیهای آیکلو.....

0

مادربرد آیفون SE، کاملا نو و دست نخورده برای استفاده از قطعات .....

0

مادربرد آیفون X، کاملا نو و دست نخورده برای استفاده از قطعات .....

0

مادربرد آیفون ۶ پلاس، کاملا نو و دست نخورده برای استفاده از قطعات .....

0

مادربرد آیفون ۶ پلاس، کاملا نو و دست نخورده برای استفاده از قطعات   .....

0

مادربرد آیفون ۷، کاملا نو و دست نخورده برای استفاده از قطعات   .....

0

مادربرد آیفون ۷ پلاس، کاملا نو و دست نخورده برای استفاده از قطعات .....

0

مادربرد آیفون ۷، کاملا نو و دست نخورده برای استفاده از قطعات .....